Plus EXTREME

319  s DPH

Plus EXTREME je extra silné činidlo pro zvyšování pH v bazénové vodě. Od správné hodnoty pH se odvíjí další proces úpravy a udržení žádoucí kvality.

1 kg

Kategorie: , Štítek:

Popis

Plus EXTREME

Plus EXTREME je extra silné činidlo pro zvyšování pH ve vodě.  Dávka cca 25g na 10 m³ vody zvedne pH o 1. Látku vsypeme na hladinu bazénu a necháme rozpustit.

!!! Nepoužívejte v přítomnosti lidí v bazénu !!!

ČINNÉ LÁTKY:
Hydroxid sodný

FORMA: pevný, granulát
ÚČEL POUŽITÍ: snižování pH bazénové vody
DÁVKA: Dávka cca 25g na 10 m3 vody zvedne pH o 1.
APLIKACE: Látku vsypeme na hladinu bazénu a necháme rozpustit.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE:

Zajistěte dobré větrání, aby se zabránilo tvorbě prachu. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Nepoužívat znečištěný oděv. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně. Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 – 30 °C. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření.

Obsah balení: 1 kg

Číslo nebo označení šarže: uvedeno na obalu výrobku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Plus EXTREME”